Защо предлагаме услугата почистване на тавани и мазета?

Дома ви разполага с мазе или таван? А може би има и двете?

В такъв случай услугата, която предлагаме по почистване на тавани и мазета сигурно би представлявала интерес за вас и вашето домакинство.

Нека накратко поясним защо смятаме така. На първо място, това е поради факта, че голям процент от нашите клиенти превръщат своите тавани и мазета в склад на ненужни вещи. И в това няма нищо лошо, тъй като е логично по-рядко използваните, но все пак необходими за домакинството вещи, да бъдат съхранявани в по-малко посещавани, нежилищни помещения. От друга страна обаче, това би могло да се превърне в проблем, защото именно по-непостоянната употреба на тези площи често е причина в тях постоянно да се поставят различни вещи, без да се следи за необходимостта от последващата им експлоатация.

Или, казано с други думи – нерядко таваните и мазетата се препълват със стари буркани, гуми, кашони, тухли и други. Всички те в един момент се оказват ненужни вещи, пречещи за използването на помещенията, поради което се налага изхвърлянето им. Това всъщност е ядрото на услуга по почистване на тавани и мазета, разширяваща обхвата на предлаганите от нас дейности по събаряне, къртене, чистене и извозване на строителни материали.

Ние предлагаме услугата по почистване на тавани и мазета защото смятаме, че предвид забързаното днешно ежедневие, едно почистването на тавани и мазета би отнело много от времето за отдих и почивка на нашите клиенти. Изнасяне на вещите често пъти е непосилно за извършване от сам човек и налага викане на съседи или роднини на помощ. И това не е всичко – събраният при чистенето боклук трябва да се транспортира до определените за това места.

Затова и предлагаме извършването на комплекс от дейности, свързани и изнасянето,  сортирането на отпадъците и тяхното извозване до предназначените за тази цел депа, целейки да спестим на клиентите си времето и ангажиментите по организирането на почистване на тавани и мазета. Така че, ако ви предстои скорошно почистване на тавани и мазета, обадете ни се. Ние сме вашите хора.